Poznańska Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej UAM jest organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza od 1997 roku. Autorem programu nauczania jest prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing. Co roku przyjeżdża do nas kilkadziesiąt uczestników ze wszystkich krajów świata, nawet tak odległych jak Japonia czy Stany Zjednoczone. Program Szkoły obejmuje zajęcia dydaktyczne, na które składają się: lektoraty języka polskiego, wykłady, warsztaty oraz konsultacje językowe dla początkujących. Intensywny kurs języka polskiego odbywa się w wymiarze 4-6 godzin dziennie i jest prowadzony w grupach o różnych poziomach zaawansowania. Po zajęciach lektoratowych studenci Szkoły mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych w języku polskim lub angielskim. W każdy piątek odbywają się zajęcia warsztatowe, na których można sprawdzić swoje umiejętności kulinarne, chóralne, dziennikarskie oraz teatralne.

Dopełnieniem programu dydaktycznego jest program kulturalny, który obejmuje zwiedzanie Poznania i jego zabytków, wycieczki do najciekawszych miejsc Wielkopolski i nie tylko, koncerty, spektakle oraz wystawy odbywające się w Poznaniu. Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się także imprezy i spotkania integracyjne w poznańskich klubach.

Na zakończenie Szkoły studenci otrzymują dyplom ukończenia Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UAM i dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie językowym, z uwzględnieniem poziomu nauczania i liczby godzin dydaktycznych, co przy systemie punktowym obowiązującym na większości uniwersytetów ma istotne znaczenie.

Witamy

„I think that the Summer School of Polish Language and Culture in Poznań was an amazing unforgetable adventure! I hope to be back here someday.”

Pełna opcja*

880€

Tylko dydaktyka**

600€

Opłaty

*) Opłata pokrywa koszty zajęć dydaktycznych, zakwaterowania, posiłków, programu kulturalnego, wycieczek, materiałów dydaktycznych nie pokrywa: wstępów do galerii, kin i klubów odwiedzanych w czasie wolnym.


**) Opłata pokrywa koszt dydaktyki, programu kulturalnego na terenie Poznania oraz materiałów dydaktycznych, nie pokrywa kosztów zakwaterowania, posiłków, wycieczek i wstępów do galerii, kin i klubów odwiedzanych w czasie wolnym.

Bank Zachodni WBK, VI O/ Poznań, no. 77
PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT CODE: WBK PPLPP
tytuł przelewu 0400000000/522000/Z00001117